Inomhus­miljö

Eftersom vi vistas så stor del av vår tid inomhus är det viktigt med en god inomhusmiljö som inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Här hittar du information om de vanligaste problemen med inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler och vad du kan göra om du upplever besvär.

Inomhusmiljö i bostäder

Störs du av fukt, skadedjur och ohyra, buller, dålig lukt eller ventilation, låg eller hög temperatur eller drag i din bostad?

Nedan hittar du information om de vanligaste upplevda problemen med inomhusmiljö i bostäder och vad du kan göra om du upplever besvär. Här hittar du även information om djurhållning.

Buller Visa Dölj

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Vanliga källor till buller är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier och byggnadsarbeten.

På sidan om Buller hittar du mer information om olika typer av buller och vad du kan göra om du är störd av buller.

Temperatur och drag Visa Dölj

Du vistas i ditt hem en stor del av livet. Därför är en bra inomhusmiljö med rätt temperatur och luftfuktighet viktig för din hälsa.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om allmänna råd och riktvärden för temperatur i bostäder och lokaler.

Om du upplever att besvär med temperatur eller drag i din lägenhet, som inte är i linje med Folkhälsomyndighetens riktvärden, ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att de boende inte utsätts för temperatur och drag som kan orsaka olägenhet för människors hälsa.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen med en anmälan om olägenhet i bostad. Du gör anmälan via e-tjänsten anmälan om olägenhet i bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fukt och mikroorganismer Visa Dölj

Att bo eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Förhöjd mängd fukt inomhus kan ha många orsaker.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om fukt och mikroorganismer i bostäder och lokaler och allmänna råd för bedömning av fukt.

Om du har problem med fukt ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att de boende inte utsätts för fukt som kan orsaka olägenhet för människors hälsa.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen med en anmälan om olägenhet i bostad. Du gör anmälan via e-tjänsten anmälan om olägenhet i bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Störande lukter Visa Dölj

Störande lukter som tränger in i bostaden kan vara tobaksrök, matos, avloppslukt, vedeldningsrök, lukt från sopor eller avgaslukt. Lukterna kan komma från andra fastigheter, lägenheter, trapphus eller en verksamhet, i eller utanför huset.

Om du upplever att du ofta eller under en längre tid har störts av lukter i din bostad ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om lukterna orsakas av en annan fastighetsägare ska du vända dig till denne. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att de boende inte utsätts för luktstörningar som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Om lukterna orsakas av en verksamhet, till exempel en restaurang, bör du i första hand kontakta verksamhetsutövaren.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen med en anmälan om olägenhet i bostad. Du gör anmälan via e-tjänsten anmälan om olägenhet i bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Notera att Solna stad inte hanterar klagomål på lukter som du störs av utomhus på din balkong eller uteplats. När det gäller störning från grannar som röker på balkong och uteplats och lukten tar sig in via öppna fönster eller dörrar har det i domstolspraxis bedömts som en störning som får tålas. Solna stad hanterar heller inte klagomål på lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare, trapphus och förråd.

Ventilation Visa Dölj

Eftersom vi vistas så stor del av vår tid inomhus är det viktigt med en fungerande ventilation så att vi kan andas ren luft och må bra. Om luft och dålig lukt kommer in genom frånluftsventiler i badrum eller kök, om handdukar torkar mycket långsamt eller om det blir imma på insidan av fönster kan det vara tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om allmänna råd och riktvärden för ventilation i bostäder och lokaler.

Om du upplever att ventilationen inte fungerar som den borde ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är fastighetsägaren som ska se till att ventilationen fungerar som avsett.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen med en anmälan om olägenhet i bostad. Du gör anmälan via e-tjänsten anmälan om olägenhet i bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fastighetsägare måste, enligt Plan- och bygglagen, regelbundet låta utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK). På sidan om Ventilationskontroll OKV kan du läsa mer.

Radon Visa Dölj

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden. Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk och därför viktigt att åtgärda. På sidan om Radon hittar du mer information om radon i bostäder och lokaler. 

Skadedjur och ohyra Visa Dölj

Skadedjur och ohyra är ett allmänt uttryck för oönskade djur som kan innebära en skada på egendom eller som kan innebära en hälsorisk för människor.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om skadedjur och ohyra i bostäder och lokaler.

Om du bor i ett flerbostadshus och har problem med skadedjur eller ohyra ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är fastighetsägaren som har det huvudsakliga ansvaret för att åtgärda problem med skadedjur och ohyra.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen med en anmälan om olägenhet i bostad. Du gör anmälan via e-tjänsten anmälan om olägenhet i bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du bor i villa och har problem med skadedjur eller ohyra får du själv ta kontakt med ett företag som utför skadedjursbekämpning.

Inomhusmiljö eller hygien i en offentlig lokal

Har du sett brister gällande inomhusmiljö eller hygien i en offentlig lokal?

Om du vill anmäla problem med hygien eller inomhusmiljö i en offentlig lokal, exempelvis en förskola, skola, hygienlokal eller offentlig toalett, ska du i första hand vända dig till den som bedriver verksamheten.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen med en anmälan om olägenhet i offentlig lokal. Du gör anmälan via e-tjänsten för anmälan om olägenhet i offentlig lokal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad