Kontakt­uppgifter avfallsentreprenörer

Här hittar du kontaktuppgifter till kundtjänst hos stadens avfallsentreprenörer för restavfall, matavfall, fettavskiljare, farligt avfall, elavfall, grovavfall och trädgårdsavfall.

Kontaktuppgifter till stadens avfallsentreprenörer

Område

Frågor

Kontaktuppgifter

Fettavskiljare

Tömningar, extratömningar,
drift-, faktura- och abonnemangfrågor

För fakturor som gäller från och med 1 april, kontakta Sortera på:
020-30 00 00, knappval 2
slam@sortera.se

Restavfall och matavfall

Taxa, abonnemang, tömning, fakturor och ägarbyten

PreZero
08 - 519 33 004
solna.se@prezero.com

Farligt avfall och elavfall

Beställning av tjänster

PreZero
08 - 519 33 004 solna.se@prezero.com

Grovavfall och trädgårdsavfall

Beställning av tjänster

PreZero
08 - 519 33 004 solna.se@prezero.com

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad