Grovavfall, byggavfall och trädgårds­avfall

Grovavfall är det avfall som uppstår i ett hushåll men som är för tungt, stort eller av andra anledningar inte kan läggas i den vanliga soppåsen. Här hittar du som bor i Solna information om var du kan lämna ditt grovavfall, byggavfall och trädgårdsavfall.

Grovavfall kan vara stora och tunga föremål som trasiga möbler, cyklar, barnvagnar och skidor. Också mindre avfall som inte är brännbara hör till grovavfall, exempelvis blomkrukor, porslin och stekpannor. Byggavfall som handfat och gips eller trädgårdsavfall som löv och grenar räknas inte som grovavfall men ska också tas hand om på rätt sätt.

Om du är osäker på vad som är grovavfall, trädgårdsavfall eller byggavfall kan du ta hjälp av SÖRAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här lämnar du ditt grovavfall

Om du bor i Solna och behöver göra dig av med ditt privata grovavfall, finns det flera alternativ tillgängliga.

För att du som bor i Solna enkelt och effektivt kan göra dig av med ditt privata grovavfall på ett ansvarsfullt sätt erbjuds flera sätt att lämna in detta för återbruk och återvinning.

Returpunkt Solna Centrum: För mindre mängder och ej skrymmande grovavfall har du möjlighet att lämna in det på Returpunkt Solna Centrum Returpunkt Solna C | Våra anläggningar | Hushåll - SÖRAB (sorab.se) Länk till annan webbplats.. Här kan du även bidra till återbruk genom att lämna ifrån dig fortfarande användbara föremål du vill göra dig av med.

Mobila Miljöstationen och Mobila Återvinningscentralen: För extra bekvämlighet kan du lämna mindre mängder grovavfall på den mobila miljöstationen och den mobila återvinningscentralen. Dessa rör sig runt i området för att erbjuda flexibel service nära där du bor. Läs mer här: Mobil återvinnings­central och mobil miljöstation - Solna stad Länk till annan webbplats.

SÖRAB-anläggningar och Återvinningscentraler i Stockholm Stad: Har du större mängder, eller skrymmande grovavfall behöver du ta dig till en återvinningscentral. Som privatperson kan du som bor i Solna kostnadsfritt lämna ditt privata grovavfall på valfri SÖRAB-anläggning, samt återvinningscentral som tillhör Stockholm Stad. Här ges du möjligheten att korrekt och miljövänligt göra dig av med större mängder, och mer skrymmande grovavfall.

Fler alternativ för dig som bor i flerbostadshus

Bemannad Lastbil och Hämtning från Soprum: Fastighetsägaren har möjlighet att mot en kostnad beställa en bemannad lastbil som hämtar upp grovavfall direkt från fastigheten. Det går också att abonnera på hämtning av grovavfall från soprummet för ökad bekvämlighet.

Containeruthyrning för Grovavfall: Alternativt kan fastighetsägaren hyra en container specifikt för grovavfall. Detta är ett praktiskt sätt att samla och avlägsna större mängder grovavfall.

Återvinningscentraler Visa Dölj

Som boende i Solna är du välkommen att bruka Stockholms stads Återvinningscentraler, samt de återvinningscentraler som SÖRAB tillhandahåller i andra kommuner.


ADRESSER OCH ÖPPETTIDER

SÖRABs Återvinningscentraler

SÖRAB – återvinningscentraler och öppettider (sorab.se) Länk till annan webbplats.

 • Hagby ÅVC, Frestavägen 10, Täby
  Smedby ÅVC, Karins Väg 2, Upplands Väsby
 • Görvälns ÅVC Återvinningsvägen 11, Järfälla
 • Vallentuna Returpark, Smidesvägen 21, Vallentuna (Tidigare Lindholmsvägen 2)
 • Löt ÅVC, Lötvägen 1, Brottby
 • Stockby Returpark, Stockbyvägen 3, Lidingö
 • Returpunkt Solna Centrum, Bibliotekstorget 8, Solna Centrum (bredvid Biblioteket och Stadsmissionen)
 • Returpunkt Sundbyberg, Landsvägen 62, Sundbyberg
 • Grovavfallspunkt Valkyriavägen, Valkyriavägen 1, Sundbyberg
 • Södergarn trädgårdsavfallsanläggning, Södergarnsvägen, Lidingö

Stockholm stads Återvinningscentraler
Återvinningscentraler i Stockholm med öppettider | Stockholm Vatten och Avfall Länk till annan webbplats.

 • Bromma återvinningscentral, Linta Gårdsväg 16, Bromma
 • Lövsta återvinningscentral, Lövstavägen 491, Hässelby
 • Sätra återvinningscentral, Strömsätravägen 8, Skärholmen
 • Vantör återvinningscentral, Kvicksundsvägen 14A, Bandhagen
 • Östberga återvinningscentral, Bussens Väg 2, Enskede

Mobil miljöstation Visa Dölj

Den mobila miljöstationen gör det möjligt för dig som bor i Solna att återvinna mindre mängder grovavfall nära hemmet. Den stannar på flera platser runt om i staden och utgår varje helgfri torsdag från Solnaplan. Läs mer under Mobil miljöstation.

Mobil återvinningscentral Visa Dölj

Den mobila återvinningscentralen gör det möjligt för dig som bor i Solna att återvinna något större mängder grovavfall nära hemmet. Den besöker regelbundet Bergshamra, Hagalund och Huvudsta. Läs mer under Mobila återvinningscentralen.

Här lämnar du ditt trädgårdsavfall

Grenar, kvistar och andra växtdelar som kommer från din trädgård eller balkong räknas som trädgårdsavfall.

Du som bor i Solna kan lämna ditt trädgårdsavfall utan kostnad på närmaste återvinningscentral eller kompostanläggning. Du kan också kompostera trädgårdsavfallet där du bor eller, på vissa tider på året, elda trädgårdsavfallet. Läs mer nedan.

För boende i flerfamiljshus eller enbostadshus kan fastighetsägaren mot en kostnad beställa hämtning av trädgårdsavfall. Läs mer under Avfall för fastighetsägare.

Återvinningscentral och kompostanläggning Visa Dölj

Trädgårdsavfall kan lämnas på någon av avfallsbolaget SÖRAB:s fem återvinningscentraler eller två kompostanläggningar i regionen.

SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om var återvinningscentralerna och kompostanläggningarna finns och deras öppettider.

Elda trädgårdsavfall Visa Dölj

I Solna stad får du under vissa förutsättningar elda torrt trädgårdsavfall under en vecka på våren (veckan då valborgsmässoafton infaller) och en vecka på hösten (vecka 40).

Du får aldrig elda någon annan typ av avfall än trädgårdsavfall (exempelvis målat trä, gummi eller plast). Två villkor för att du ska få elda trädgårdsavfall är att räddningstjänsten inte har beslutat om generellt eldningsförbud och att din eldning inte riskerar att orsaka olägenheter för andra.

Aktuell brandriskprognos får du via brandförsvarets telefonsvarare på 08-454 83 39.

Mer information om eldning och hur du eldar säkert finns på Storstockholms brandförsvars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eldningens miljö- och hälsopåverkan

Miljö- och hälsoproblem till följd av eldning har under senare år blivit allt mer uppmärksammade. Vid förbränning av organiskt material bildas bland annat sot, tjära, bensen och polyaromatiska kolväten. De här ämnena smutsar ned, luktar illa och ökar risken för bland annat astma och lungcancer. Många bostäder har idag fläktstyrd ventilation vilket gör att eldningsröken även påverkar inomhusluften.

Det är du som eldar som ansvarar för att eldningen inte medför några problem för omgivningen eller skapar onödig miljöpåverkan.

Kompostera trädgårdsavfall Visa Dölj

Du som bor i Solna har möjlighet att kompostera trädgårdsavfall hemma. För kompostering av trädgårdsavfall, så som grenar och löv, behövs ingen anmälan till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning.

Vill du även kompostera matavfall? Läs mer om vad som gäller under sidan om matavfall.

Här lämnar du ditt bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är sådant avfall som uppstår i samband med byggande eller renovering av en fastighet, exempelvis toalettstol, handfat, badkar, varmvattenberedare, och proppskåp.

Sedan 1 augusti 2020 gäller nya bestämmelser kring bygg- och rivningsavfall som innebär att trä, metall, glas, plast, gips och mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller sten) ska sorteras ut och förvaras skilda från varandra och från annat avfall. Bygg- och rivningsavfallet ska sedan lämnas in i separata fraktioner på en återvinningscentral.

Du som bor i Solna kan lämna mindre mängder bygg- och rivningsavfall (upp till tre kubikmeter) utan kostnad på närmaste återvinningscentral. För större mängder tas en kostnad ut.

Vi erbjuder även hämtning av byggavfall i storsäck.

Tänk på att bygg- och rivningsavfall kan klassas som farligt avfall, exempelvis asbest. Se mer information om hantering av asbest nedan.

Återvinningscentral Visa Dölj

Bygg- och rivningsavfall kan lämnas på någon av avfallsbolaget SÖRAB:s fem återvinningscentraler i regionen.

SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om var återvinningscentralerna finns och deras öppettider.

Tänk på att det är endast ägaren till avfallet som personligen kan lämna bygg- och rivningsavfallet kostnadsfritt.

Hantering av asbest Visa Dölj

Asbest räknas som farligt avfall (både rivningsmaterial och den skyddsutrustning som har använts vid sanering). Du som privatperson kan lämna mindre mängder asbestavfall (max tre kilo) på någon av avfallsbolaget SÖRAB:s fem återvinningscentraler i regionen. Större mängder asbest kan du som privatperson lämna på återvinningscentralen Löt.

SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om var återvinningscentralerna finns och deras öppettider.

Asbestavfallet ska alltid vara väl förpackat i täta förpackningar och märkt som farligt avfall ("innehåller asbest").

Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du som privatperson läsa mer om hur du bäst hanterar asbest.

Solna erbjuder även hämtning av ej yrkesmässigt producerat bygg- och rivningsavfall i storsäck genom SÖRAB. Prislista och beställningsformulär hittar du på SÖRAB hämtar bygg- och rivningsavfall i storsäck Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad