Förpack­ningar och tidningar

Förpackningar av papper, plast, glas och metall får inte slängas i de vanliga soporna utan ska samlas in och återvinnas. Detsamma gäller tidningar. Här hittar du information om var du kan lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. 

Ibland kan återvinningsstationer behöva stängas eller flyttas. För mer information om var du hittar din närmaste återvinning eller felanmäler, besök www.sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förpackningar – det gäller från 2024 Visa Dölj

Sedan 1 januari 2024 har kommunerna tagit över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll, samt samlokaliserade verksamheter. Ansvaret var tidigare producenternas. De första åren kommer insamling av förpackningar att fortsätta ske på befintliga återvinningsstationer.

  • Från 2024 ansvarar Solna stad för insamling av förpackningar i papper, plast, glas och metall (både för insamling vid återvinningsstationer och hämtning i anslutning till bostaden).
  • Från 2026 ska kommunerna samla in förpackningsavfall på välbesökta platser som torg och parker.
  • Senast 2027 ska hushåll kunna lämna förpackningar vid fastighetsgräns samt skrymmande förpackningar i papper och plast vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Läs mer om de nya bestämmelserna här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsnära insamling

I Solna kan fastighetsinnehavare till flerbostadshus beställa hämtning av fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar från ett urval av godkända insamlingsentreprenörer.

Från 2027 blir fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll obligatoriskt. Det innebär att de hushållsfastigheter som idag inte har förpackningsinsamling behöver ordna plats för detta inför 2027.

Endast godkänd entreprenör får anlitas

Solna stad har valt att införa ett system för fastighetsnära insamling där endast godkända avfallsentreprenörer får anlitas att hämta förpackningsavfall från flerbostadshus i Solna. Det nya systemet trädde i kraft 1 januari 2024 och gäller tills vidare.

Fastigheter som ansluter sig till fastighetsnära insamling med en auktoriserad entreprenör kommer att få ett avdrag på avfallsfakturan. Avdraget kommer att göras kvartalsvis i efterskott. Det är ännu inte klart när första avdraget görs.

Så fungerar avdraget

  1. Fastighetsägaren anlitar en godkänd entreprenör.
  2. Entreprenören rapporterar till staden vilka typer av förpackningar de hämtar i fastigheten.
  3. Staden drar av summan för ersättning* på avfallsfakturan.

* Ersättningen/avdraget baseras på vilka typer av förpackningar som hämtas och hur många hushåll som är anslutna till hämtningen. Detta specificeras på fakturan.

Godkända insamlingsentreprenörer i Solna Visa Dölj

Tömning av kärl och krantömmande behållare

För närvarande är följande entreprenörer auktoriserade för tömning av både kärl och krantömmande behållare:

Ragn-Sells

Organisationsnummer: 556057-3452
E-post: kundservice3@ragnsells.com
Telefon: 077-188 88 88
Ragn-Sells webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PreZero

Organisationsnummer: 556108-8393
E-post: info.se@prezero.com
Telefon: 0431-44 40 00
PreZeros webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Liselotte Lööf

Organisationsnummer: 556530-8284
E-post: info@llbolagen.se
Telefon: 08-728 32 80
Liselotte Lööfs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Remondis Sweden AB

Organisationsnummer: 556114-2810
E-post: stockholm@remondis.se
Telefon: 08-445 77 00
Remondis Swedens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tömning av enbart kärl

För närvarande är följande entreprenörer auktoriserade:

Stena Recycling AB

Organisationsnummer: 556131-1752,
E-post: kundsupport.stockholm@stenarecycling.se,
Telefon: 08-83 23 00
Stena Recyclings webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Office Recycling Technology Sweden AB

Organisationsnummer: 559123-9685
E-post: info@officerecycling.se
Telefon: 010-685 00 00
Office Recycling Technology Swedens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verdis AB

Organisationsnummer: 556749-8026
E-post: info@verdis.se
Telefon: 020-150 520
Verdis AB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din nuvarande entreprenör för förpackningsinsamling ännu inte står listad, be entreprenören att auktorisera sig hos Solna stad. Kontrollera efter ett par veckor om entreprenören har blivit auktoriserad.

Bli auktoriserad avfallsentreprenör i Solna stad

På sidan Bli leverantör till Solna stad och länken Aktuella upphandlingar hittar du "Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall". Här kan du ansöka om att bli godkänd entreprenör.

Här lämnar du dina förpackningar

Återvinningsstationer Visa Dölj

Du kan lämna dina förpackningar och tidningar till någon av de återvinningsstationer som finns i staden. Det finns ett trettiotal återvinningsstationer runt om i Solna. De är obemannade men tillgängliga dygnet runt.

Sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om var din närmaste återvinningsstation finns.

Fastighetsnära insamling Visa Dölj

Många som bor i Solna har även möjlighet att sortera förpackningar och tidningar i anslutning till sin fastighet. För boende i flerbostadshus kan fastighetsägaren ansluta sig till fastighetsnära insamling hos någon av stadens godkända insamlingsentreprenörer.

1 januari 2024 tog kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar. Ansvaret var tidigare producenternas. De första åren kommer insamling av förpackningar att fortsätta ske på befintliga återvinningsstationer. Från 2027 blir fastighetsnära insamling av förpackningar obligatoriskt.

Här lämnar du dina tidningar

SÖRAB har fått ansvar att samla in tidningar och returpapper åt fastighetsägare i Solna. Fastighetsägarna kan välja mellan företag som samlar in tidningar som SÖRAB har avtal med. Mer information och aktuell lista finns på SÖRAB:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här sorterar du

Om du är osäker på hur förpackningar eller tidningar ska sorteras kan du ta hjälp av sorteringsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller eller söka på produkten på Sveriges avfallsportal Sopor.nu Länk till annan webbplats..

Är du verksamhetsutövare i Solna? Läs mer om återvinning av förpackningar och tidningar under Avfall för företag och verksamheter Öppnas i nytt fönster..

Felanmälan återvinningstation

Vill du felanmäla en återvinningsstation som är överfull eller skräpig? På sopor.nu hittar du en karta där du kan felanmäla den aktuella återvinningsstationen Länk till annan webbplats..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad