Regler för vatten och avlopp

För de som är anslutna till vatten och avlopp i Solna finns regler att följa.

Reglerna, ABVA (allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Solna), finns att läsa i dokumentet till höger. I dokumentet finns även "Information till fastighetsägare".

Dela: