Om vatten och avlopp

När du som bor i Solna vrider på vattenkranen kommer rent och gott vatten. När du spolar i toaletten eller tar ur proppen i diskhon försvinner vattnet och du tänker kanske inte mer på vad som händer med det.

Var kommer vattnet ifrån?

Det kommunala dricksvattnet i Solna levereras från Görvälns vattenverk i Järfälla kommun. Råvattnet tas från Mälaren. Det är kommunalförbundet Norrvatten som driver vattenverket och levererar vattnet till Solna Vatten AB, som levererar vattnet till kranarna i din bostad.

Norrvattens dricksvatten är ett medelhårt på gränsen till mjukt vatten. Hårdheten ligger på mellan 5 och 6 tyska hårdhetsgrader,° dH. När du använder tvättmedel eller diskmedel ska du dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning och ett bättre tvätt- och diskresultat.

Vart tar det använda vattnet vägen?

Det använda vattnet kallas i dagligt tal för avloppsvatten. Man skiljer på två olika sorters avlopp: spillvatten och dagvatten. Spillvatten är det vatten som i hushållen kommer från toalett, dusch och disk. Dagvatten är regn- och smältvatten från tak och mark. De två typerna av vatten behöver olika form av rening.

Dela: