GDPR - personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Här beskriver vi vilka personuppgifter Solna Vatten AB samlar in om dig när du tecknar ett abonnemang hos oss, och hur vi använder dessa uppgifter.

Personuppgifter vi samlar in om dig

För att få tillgång till vatten och avlopp måste man teckna ett abonnemang hos Solna Vatten AB. I samband med detta samlar vi in dina personuppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer, personnummer mm. Vi behandlar dina personuppgifter i vårt debiterings- och informationssystem samt i vårt ekonomisystem. Systemen innehåller information som rör ditt abonnemang.

Hur använder vi personuppgifter

Solna Vatten AB använder insamlade data för att bedriva vår verksamhet samt administrera ditt abonnemang.

Anledning till att vi delar dina personuppgifter

Solna Vatten AB delar dina personuppgifter med tredje part om så är nödvändigt för att bedriva vår verksamhet. Vi delar enbart dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden som utför tjänster åt oss och med vilka vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med.

Hur kommer du åt och kontrollerar dina personuppgifter

Solna Vatten AB kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Därutöver kommer vissa personuppgifter att sparas i enlighet med de lagkrav som Solna Vatten AB som ett kommunalt bolag lyder under, exempelvis bokföringslagen.

Solna Vatten AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av våra kunders personuppgifter och om du vill utnyttja din rätt att ändra felaktiga uppgifter eller ta del av de uppgifter vi har om dig kontaktar du oss på solnavatten@solna.se

För mer information, se:

https://www.solna.se/sv/om-solna/service-och-kommunikation/dataskyddsforordningen-gdpr/

Dela: