Avgifter och fakturafrågor

För vatten och avlopp tas det ut anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften består av flera delar. Det är en rörlig del som bestäms av hur mycket vatten som förbrukas. Det är en fast del som beror på storleken på tomtytan och vilken kapacitet vattenmätaren/vattenmätarna har. Avgifternas storlek framgår i VA-taxan som finns i högerspalten.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som tas ut vid anslutning till vatten och avlopp. Den bestäms av hur många serviser som dras fram till förbindelsepunkten, hur många förbindelsepunkter som upprättas, hur många lägenheter som byggs samt hur stor tomtytan är. Mer om anläggningsavgiften kan du läsa i Solna Vatten AB's VA-taxa till höger.

Fakturan

Kostnaden för förbrukad vattenmängd bestäms efter hur mycket vatten som har gått genom vattenmätaren. En gång per år skickas ett avläsningskort ut. På det skriver fastighetsägaren mätarställningen och skickar in till Solna Vatten AB. Utifrån avläsningen beräknas årsförbrukningen och med hänsyn till den preliminärfaktureras abonnenten till nästa avläsning.

Dela: