Anslutning till vatten och avlopp

För att ansluta dig till Solna Vatten AB's ledningsnät behöver du först fylla i en servisanmälan.

Blankett för servisanmälan finns i fältet till höger.

Dela: