Bassängbad och plaskdammar

Badvattenkvaliteten i Solnas bassänger övervakas av dem som driver anläggningarna genom egenkontroll. Detta innebär att rutiner över bassängens skötsel finns dokumenterade samt att vattenanalyser görs regelbundet. Resultatet av dessa analyser ska rapporteras till miljö- och byggnadsförvaltningen. Under badsäsongen kontrolleras även plaskdammarna regelbundet.

Hygienrutiner vid bad i bassäng:

Trots att bassängvattnet genomgår rening och desinfektion är hygienen hos de badande mycket viktig:

  • Duscha och tvätta dig noga innan bad, gäller även små barn och blöjbarn.
  • Använd badbyxa på små barn som sitter åt runt ben och mage.
  • Byt inte blöjor vid bassängkanten, tvätta aldrig av barnet i bassängvattnet.
  • Gör "toalettavbrott" då och då när barnen badar länge.
  • Vid avföring i bassängen, kontakta personalen som då tillfälligt kan stänga bassängen för rengöring.
  • Har du varit magsjuk, vänta en vecka med att bada i bassäng.

Klagomål på bassängbad och plaskdammar

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du stadens kontaktcenter på 08-746 10 00.

Dela: