Bad

På badplatser där många badar kan vattnet bli förorenat av dem som badar där. Men vattnet kan även bli förorenat av föroreningar i luften och av damm, jord, gräs och pollen.

Bassängbad

Här hittar du information om vattenkvalitet i bassängbad.

Algblomning

Under sommaren, främst under juli och augusti, då det är varmt och vindstilla, kan det ibland inträffa algblomning i sjöar och hav. Algblomning kallas det när växtplankton förökar sig kraftigt under en begränsad tidsperiod. Det är ett naturligt fenomen, men under vissa omständigheter kan algerna utveckla giftiga ämnen som kan vara farliga för människor och djur.

Det går inte att enkelt skilja ofarliga blågröna alger från giftiga. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen rekommenderar att man undviker bad på platser där vattenytan täcks av hopförda, yttäckande alger eller där vattnet är kraftigt grumlat av fina algpartiklar eller hårtunna algtrådar med blågrön, gulgrön, gulvit eller gulbrunaktig färg.

Särskilt viktigt är det att hålla småbarn från algpåverkat vatten eftersom de lätt kan få i sig kallsupar med alger som kan göra dem sjuka. Husdjur är en annan riskgrupp som kan bli allvarligt sjuka då de får i sig alger genom att dricka vattnet. De bör därför hållas undan från stränder där blomning förekommer.

Mer om algblomning här.

Bada i Solna

Här kan du läsa mer om var du kan bada i Solna.

Dela: