UV-strålning

Av alla strålkällor är det UV-strålningen från sol och solarier som påverkar vår hälsa mest. Förändrade solvanor är den främsta orsaken till att hudcancern malignt melanom ökar i Sverige.

Solstrålning

Att sola innebär risk för åldrad hud, påverkat immunförsvar, solöverkänslighet, brännskador och hudcancer.

Personer som lätt blir brända av solen samt barn ska vara försiktiga att vistas alltför länge i solen. För alla gäller tumregeln att undvika att bränna sig i solen. Skydda dig från solen med solglasögon, kläder, hatt och använd solkräm. Undvik solen mitt på dagen då den är som starkast klockan 11-15.

Hälsorisker med solarier

Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Antalet fall av hudcancer har ökat kraftigt under de senaste decennierna i hela Norden.

Strålsäkerhetsmyndigheten avråder i synnerhet personer under 18 år, personer med ljus och känslig hud och den som har många eller stora födelsemärken att sola i solarium. Ju yngre du är, desto känsligare är huden. Regeringen arbetar med ett förslag på lagändring som innebär att en åldersgräns på 18 år kan komma att införas på solarier.

Några råd om du trots allt solar i solarium:

  • Sola inte mer än fem minuter om du inte redan är brun.
  • Var noga med att följa det solningsschema eller den bruksanvisning som ska finnas tillgänglig vid solariet. Överskrid inte den rekommenderade soltiden.
  • Sola inte i solarium i förebyggande syfte. Det ger inte ett säkert skydd mot skador från solen.
  • Anpassa tiden i solariet efter din hudtyp och efter hur solkänslig du är.
  • Följ de råd från Strålsäkerhetsmyndigheten som ska finns anslagna på eller intill varje solarium.

Den som bedriver solarieverksamhet för allmänheten ska anmäla verksamheten till miljö- och byggnadsförvaltningen, vilket är en skyldighet enligt strålskyddslagen. (Använd blanketten "Anmälan hygienlokal").

Dela: