Tvätta båten miljövänligt

Du behöver inte bottenmåla din båt. Det finns flera miljövänliga metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och ibland billigare. Det finns flera metoder för att undvika eller ta bort påväxten från din båtbotten, och nya tekniker utvecklas efter hand.

  • Allra bäst är att undvika båtbottenfärger helt och istället avlägsna påväxt genom att tvätta båten. Det finns båttvättar som kan användas när båten ligger i sjön. Tvätten fungerar enligt samma princip som en biltvätt, dock utan kemikalier. Roterande borstar gör botten ren. Länk till lista över tvättmöjligheter i Stockholm
  • Lyft och högtryckstvätta. Detta behöver göras några gånger per säsong beroende på när påväxten sker och hur mycket det växer. Om du har tagit bort all gammal färg behövs ingen spolplatta.
  • Skrubba för hand. Det finns flera produkter på marknaden som du kan ta hjälp av.
  • Spänn skyddsduk under båten. Duken sätts upp på din båtplats.
  • Förvara båten ovan vattenytan och sjösätt när den ska användas. Mindre båtar kan förvaras på trailer på land. Men för både stora och små båtar kan en lyftanordning på båtplatsen vara en bra lösning.

Tidigare målad båtbotten

Har man tidigare målat båten och sedan slutar måla den finns den gamla färgen kvar. Detta gör att båten fortsätter att läcka föroreningar när den ligger i vattnet. Vid sanering av gamla bottenfärger ska all färg tas bort. Det kan göras genom exempelvis slipning eller blästring. Det räcker inte att använda så kallade spärrfärg ovanpå gammal färg. Stockholms universitet har utfört tester för att kontrollera dessa spärrfärgers effektivitet och resultatet visade att underliggande metaller fortsätter att laka ut. En båtbotten med en spärrfärg kan därmed inte klassas som skrov-ren.

Havstulpaner

På den svenska östersjökusten sätter sig havstulpanerna vid ett par tillfällen per säsong. Om du tvättar din båt strax därefter kan du hålla båten fri från havstulpaner hela sommaren.

Genom tjänsten havstulpanvarningen kan du få information om när det är dags att tvätta din båt.

Renoveringsarbeten

Vid blästring, slipning, skrapning, ommålning och andra reparationer ska marken först täckas så att färgrester och eventuellt spill kan tas omhand. Slipning av båtar ska ske med slipmaskin kopplad till industridammsugare med partikelfilter. Avfallet ska tas omhand som farligt avfall.

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

På en interaktiv karta kan du se vilka hamnar i landet som har en tömningsstation installerad. För att enklare kunna hitta till närmsta tömningsstation när du är på sjön är de också utmärkta med koordinater.

Se den interaktiva kartan för att hitta tömningsstationer.

Dela: