Om fågelinfluensan

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

Fågelinfluensa är en potentiell zoonos (sjukdom som smittar mellan djur och människa). Risken för att fågelinfluensa drabbar människor är dock liten. Den typ av influensa som nu är aktuell, H5N8, har aldrig orsakat sjukdomsfall hos människa.

Om du träffar på döda eller sjuka vilda djur, speciellt om det gäller flera djur, är det angeläget att du rapporterar in din iakttagelse till SVA:s viltsjukdomsövervakning. Här kan du läsa mer. http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/rapportera-in-doda-vilda-djur

Du kan läsa mer om fågelinfluensa på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se, och på Folkhälsomyndighetens webbplats, www.folkhalsomyndigheten.se.

Dela: