Träskyddsbehandlat virke

När du bygger och underhåller träkonstruktioner lönar det sig att fundera över vilket virke som ska användas, både när det gäller hållbarhet och din hälsa.

Välj virke till trädgården så att du får ett hållbart bygge utan att använda giftiga träskyddsmedel i onödan. Undvik impregnerat trä i så stor utsträckning som möjligt. Träskyddsmedel innehåller ofta farliga metaller som inte bryts ned i naturen, såsom arsenik, krom, koppar.

Kreosotimpregnerat trä, till exempel begagnade järnvägsslipers eller ledningsstolpar, används ibland i trädgårdar. Denna användning bör undvikas eftersom träet innehåller cancerframkallande ämnen som kan läcka ut till omgivningen.

Virke som innehåller kreosot, krom, koppar eller arsenik är farligt avfall. De giftiga ämnena förstörs inte vid vanlig förbränning utan måste tas omhand i särskilda förbränningsanläggningar. Därför ska du aldrig elda upp impregnerat trä, oavsett hur gammalt det är. Virket ska behandlas som farligt avfall. Läs mer om träskyddsbehandlat virke på Kemikalieinspektionens webbplats.

Dela: