Lösningsmedel

I färg, lack, lim, avfettningsmedel och rengöringsprodukter kan det finnas lösningsmedel. Lösningsmedel är ämnen som kan lösa upp andra ämnen. De kan bestå av mer eller mindre rena ämnen eller vara blandningar av olika ämnen. Eftersom det finns så många olika typer av lösningsmedel är deras miljö- och hälsopåverkan varierande.

Vissa lösningsmedel är inte så farliga för miljön, men andra kan bryta ner ozonskiktet, ge lungskador, orsaka andningsbesvär eller cancer hos personer som använder lösningsmedlen. Läs mer om lösningsmedel på Kemikalieinspektionens webbplats.

Dela: