Kosmetiska och hygieniska produkter

De flesta använder någon kosmetisk eller hygienisk produkt varje dag. Det kan till exempel vara tvål, schampo, tandkräm, hudkräm eller smink. För att vi inte ska skadas av produkterna är det viktigt att de är märkta på rätt sätt och att de inte innehåller några farliga ämnen.

Med kosmetisk och hygienisk produkt menas en produkt som används på kroppen eller i munnen. Den som använder produkten vill bli ren, dofta gott eller ändra utseendet. Exempel på produkter är tvål och schampo, tandkräm, smink, hudkrämer, hårfärg, permanentvätskor och solkräm. Många ämnen i dessa produkter kan orsaka allergiska reaktioner hos den som använder dem. Läkemedelsverket har publicerat ett antal föreskrifter för denna typ av produkter som bland annat är till för att minska risken för allergiker att utsättas för de ämnen som kan orsaka problem. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för tillsynen av att dessa föreskrifter följs.

Dela: