Hushållskemikalier

Våra hem är fulla med kemikalier. De flesta av oss använder kemikalier av olika slag varje dag. Det kan vara tvättmedel, diskmedel, rengöringsmedel, bil- och båtvårdsprodukter, färger m.m. Det kan vara svårt att avgöra vilka produkter som är bra eller dåliga med hänsyn till miljön. Det finns oftast produkter som är mindre farliga för miljön.

Ta hjälp av följande symboler när du handlar:

Bra miljöval

Kraven för att produkter ska få märkas med bra miljöval utformas av Naturskyddsföreningen som är en oberoende natur- och miljöorganisation.

Svanen

Svanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet. Svanen visar att en produkt är ett bra val för miljön. Idag svanmärks allt från tvättmedel till möbler och hotell.

EU-blomman

Precis som de nordiska länderna gått ihop om en officiell miljömärkning (Svanen) har EU enats om ett gemensamt europeiskt miljömärke. Märket fungerar på samma sätt som Svanen. Tillverkarna måste genom tester och dokumentation visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som ställs.

KRAV

Endast företag och producenter som har avtal med KRAV får använda KRAV-märket på sina ekologiska produkter. För att få kalla en produkt ekologisk måste den ha producerats enligt EU:s regler för ekologisk produktion. EU:s regler omfattar odling, djurhållning, livsmedelsförädling, märkning, import, kontroll och marknadsföring av ekologiska produkter.

Läs mer om miljömärkning på respektive organisations webbplats.

Avfall och förvaring

Använd inte mer kemikalier än nödvändigt. Tänk också på att vissa kemikalier är farliga för människor och miljö. Rester av dessa kemikalier ska aldrig hällas i avloppet eller slängas i hushållssoporna. Dessa ska istället lämnas in på Solnas miljöstationer.

Under Avfall & återvinning hittar du information om Solna stads hushållsavfall.

Förvara alla kemikalier utom räckhåll för barnen. På Giftinformationscentralens webbplats finns en lista över olika ämnen och vad du ska göra om någon fått i sig dessa.

Dela: