Kemikalier och metaller

Många kemikalier använder vi av gammal vana utan att tänka på att det finns alternativ. I hemmet och på fritiden används en hel del produkter som är miljö- eller hälsoskadliga, till exempel färger, lösningsmedel, fotokemikalier, rengöringsmedel och oljor.

Som privatperson eller företagare är du skyldig att byta ut en miljöfarlig produkt mot en mindre farlig produkt när det är möjligt. Den så kallade produktvalsprincipen gäller alla kemikalier och innebär att man alltid ska välja den produkt som gör minst skada på människa och miljö.

Rester av kemikalier, som färgrester eller trasor som har använts tillsammans med lösningsmedel eller färg, klassas generellt som farligt avfall och måste tas omhand på ett särskilt sätt. Läs mer om avfall och återvinning.

Lagar och regler

Det finns regler om kemikalier i miljöbalken och i förordningar och föreskrifter.

Läs mer om kemikalier och EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH på Kemikalieinspektionens webbplats.

Dela: