Frågor och svar

Utomhusmiljö

  1. Hur får jag elda?

    Eldningsförbud gäller normalt i hela kommunen utom under vecka 18, Valborgsmässoafton och vecka 40, då eldning av trädgårdsavfall är tillåten. Men du behöver alltid se till så att dina grannar inte störs och att det inte uppstår brandrisk.

Dela: