Tvätta bilen miljövänligt

Tvätta inte bilen på gata, garageinfart, parkeringsplats eller liknande, eftersom det gör att vattnet orenat rinner ut i närmaste sjö, havsvik eller vattendrag, via en dagvattenbrunn och dagvattenledningsnätet.

Tvätta bilen i en biltvätt, antingen i automattvätt eller för hand i en gör-det-själv-hall. Där finns det reningsutrustning som kan ta hand om de föroreningar som finns i tvättvattnet. Tvättvattnet innehåller bland annat metaller, oljor och kemikalier.

Använd gärna miljöanpassade produkter när du tvättar din bil. Om du tvättar bilen på din gräsmatta eller annan infiltrerande yta är det bättre än att tvätta på gatan.

Dela: