Eldning utomhus

I Solna är eldning av torrt trädgårdsavfall normalt förbjudet. Undantagen är under vecka 18 och 40, vilket innebär att du då kan bränna ditt trädgårdsavfall. Men det finns några viktiga saker att tänka på innan du sätter igång.

Brasa

Att elda torrt trädgårdsavfall är endast tillåtet under den vecka på våren då Valborgsmässoafton infaller (i år är det vecka 18) samt vecka 40 på hösten. Detta gäller under förutsättning att Storstockholms brandförsvar inte utfärdat eldningsförbud. All eldning måste ske så att det inte medför olägenheter för närboende och att det inte uppstår brandrisk.

Aktuell brandriskprognos får du på brandförsvarets telefonsvarare på 08-454 83 39

Mer information om eldning finns på Storstockholms brandförsvars hemsida här

Råd vid eldning:

  • Elda inte vid torr och blåsig väderlek.
  • Elda bara torrt material, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv.
  • Elda enbart trädgårdsavfall (ej målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast med mera då detta bildar giftig rök).
  • Se till att snabbt få fyr på elden, det får du om materialet är torrt.
  • Tillstånd krävs från polisen eller Stockholms brandförsvar för större eldar (t.ex. - Valborgsmässoeld).
  • Ha alltid släckningsutrustning till hands.

Tänk på att:

Miljö- och hälsoproblem till följd av eldning har under senare år blivit allt mer uppmärksammade. Vid förbränning av organiskt material bildas bland annat sot, tjära, bensen och polyaromatiska kolväten. De här ämnena smutsar ned, luktar illa och ökar risken för bland annat astma och lungcancer. Många bostäder har idag fläktstyrd ventilation vilket gör att eldningsröken även påverkar inomhusluften.

Dela: