Fiskeregler

Alla har rätt att fiska med handredskap i havet, utmed kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Det innebär att du får meta, spinnfiska, pilka och pimpla samt fiska med lina som har högst tio krokar. Trolling, det vill säga att dra betet efter båten, ingår inte i det fria handredskapsfisket men är tillåtet på allmänt vatten längs hela kusten.

Allemansrätten gör att vi kan vistas nästan var vi vill i den svenska naturen bara vi inte stör eller förstör. Men fiske ingår inte i allemansrätten och fritidsfisket är inte fritt från regler.

Dessa regler är det upp till dig som fiskar att ta reda på. Det finns minimimått på en del fiskarter som lax och öring och det finns fredningstider då det är förbjudet att fiska på särskilda arter. Allt detta kan du hitta information om på Jordbruksverkets webbsida för svenska fiskeregler där du söker i karta över det område du tänker fiska och får upp samtliga begräsningar som kan tänkas finnas: www.svenskafiskerelger.se

Fiskevatten inom Solna stad

Ulvsundasjön, Bällstaviken och Karlbergssjön är alla delar av Mälaren och omfattas därmed av det fria handredskapsfisket.

Brunnsviken, Edsviken och Lilla Värtan är kustvatten och omfattas även de av det fria handredskapsfisket.

Råstasjön är ett insjövatten och omfattas inte av det fria handredskapsfisket. Kommunen har beslutat att det i sjön är totalt fiskeförbud året om. Detta med anledning av att sjön är en viktig fågellokal och stor risk finns för att sjöfåglar fastnar i krokar och linor, vilket ska undvikas.

Går det att äta fisken i dessa vatten?

Fisk är nyttig mat och därför är det bra att äta fisk och skaldjur ofta. Men tyvärr innehåller vissa fiskar höga halter av miljögifter som kan vara skadliga för hälsan. Följ Livsmedelsverkets rekommendationer för att äta fisk.

För gravida finns lite hårdare restriktioner främst av sorterna som fiskas av fritidsfiskare. Dessa kan vara abborre, gädda och gös som kan ha förhöjda halter kvicksilver eller dioxin och PCB. Du bör inte äta dessa så ofta, högst 2–3 gånger per år. Det gäller särskilt om du äter egenfångad fisk och från de mest stadsnära vattnen. Följ alltid Livsmedelverkets rekommendationer.

Dela: