Algblomning

Algblomning är i grunden en naturlig process som inträffar under vår och höst. Men övergödning och även överfiske av våra hav och sjöar har lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under högsommaren. När växtplankton massförökas kallas det algblomning. Höga vattentemperaturer och soligt lugnt väder tycks få blomningarna att bli extra stora och lätta att identifiera.


Algtillväxt.

Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag. De uppträder främst under högsommaren och hösten.

För mer information kring status på algblomningen gå in på:

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/informationscentralen-for-egentliga-ostersjon

Råd vid algblomning

Här presenteras allmänna råd om vad man ska göra vid en algblomning och vart man kan vända sig för information om hälsofrågor.

 • Undvik badande eller onödig kontakt med vatten när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara.
 • En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna.
 • Har du ändå badat i algbemängt vatten skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten. Vid ögonirritation skölj ögonen med rinnande vatten.
 • Har du svalt större mängder algbemängt vatten (mer än några kallsupar) och har uttalade symtom bör sjukhus kontaktas.
 • Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap (till exempel hundar, får, kor och hästar).
 • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.
 • Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
 • Meddela om du upptäcker blomningar, på Länsstyrelsens webbsida (se adress ovan) eller närmaste länsstyrelses miljövårdsenhet.

Vad kan jag göra?

Viktigt för att minska algblomningarna är att minska näringstillförseln till våra vatten, något som måste minska både nationellt och internationellt.

Som privatperson kan du bidra till att minska näringsbelastningen på flera sätt:

 • Töm båttoaletten i tömningsanläggning på land. Detta är särskilt viktigt eftersom båttoaletter används under sommaren, när algerna växer mest.
 • Kissa inte i vattnet. Den mängd som en person normalt kissar under ett dygn ger gödning till ett kilo alger.
 • Avgaser har en gödande effekt, tanka därför gräsklipparen och utombordaren med alkylatbensin, inte den vanliga från bensinmacken.
Dela: