Kungliga nationalstadsparken

Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, eller Kungliga nationalstadsparken, sträcker sig från Sörentorp och Ulriksdal vid Edsviken, över Haga och Brunnsviken till Djurgården i Stockholm och Fjäderholmarna i Lidingö. Kungliga nationalstadsparkens natur- och kulturmiljö är skyddad i miljöbalken mot exploatering.

I Kungliga nationalstadsparken finns en mosaik av livsmiljöer (biotoper) för en mängd olika växt- och djurarter; ekbackar, lindalléer, hällmarkstallskog, våtmarker, torrbackar med mera. Här finns också många kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer. Flera arter som är utrotningshotade i landet lever i Kungliga nationalstadsparken, bland annat den akut hotade skalbaggen bredbandad ekbarkbock, som är beroende av döda och döende ekar.

Bredbandad ekbarkbock är Solnas kommunart, som tilldelades av miljöministern år 2010.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats om Kungliga nationalstadsparken via länken till höger.

På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller för trädfällning i Nationalstadsparken.

Dela: