Park och natur

Ungefär en tredjedel av Solnas yta består av natur och parker. Här finns gröna rekreationsområden, flera strandpromenader och dessutom många fina små och halvstora parker och naturområden mellan bostadsområdena.

Öster om Uppsalavägen ligger Kungliga nationalstadsparken med Ulriksdals slottspark, Tivolihalvön, Hagaparken och strandpromenader vid Brunnsviken och Edsviken. I norr ligger Igelbäckens naturreservat i Solna, med Överjärva gård, Igelbäcken och ett stort rekreationsområde väster om järnvägen, som fortsätter in i Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg.

Omtyckta strandpromenader

Området kring Råstasjön och Lötsjön i Solna och Sundbyberg är ett välbesökt rekreationsområde, med strandpromenader och ett rikt fågelliv. Ännu en vacker strandpromenad finns i natur- och parkstråket utmed Ulvsundasjön och Bällstaviken.

Järvakilen är en av Stockholms gröna kilar

Kungliga nationalstadsparken och Igelbäckens naturreservat ingår i Järvakilen, en av de tio så kallade gröna kilar som finns i Stockholms län. Järvakilen når från de stora naturområdena vid Sigtuna in till nationalstadsparken och centrala Stockholm. De gröna kilarna är viktiga för människors möjlighet att komma ut i naturen och för att bevara en mångfald av växt- och djurarter i den tätortsnära naturen.

Allemansrätten ger alla rätt att vara i naturen

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Du kan vandra i skogen, plocka blommor, bär och svamp, bada, paddla, lägga till med båten, åka skidor med mera. Detta kallas för allemansrätten. Men du måste vara varsam mot naturen och du måste visa hänsyn mot både människor och djur. Inte störa - inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten.

Läs gärna mer om parker och grönområden under "Frågor och svar".

Dela: