Vi är cyklist. När blir du?

Att cykla är bra på så många sätt. Det går fort att ta sig fram, det är bra för hälsan och det är ekonomiskt. Framkomlighet och miljö är gemensamma frågor för hela Stockholmsregionen och då blir cykeln ett allt viktigare transportmedel. Vi är cyklist. heter cykelkampanjen som Solna tillsammans med 20 andra kommuner just nu genomför.

Syftet med kampanjen, som löper under en månads tid, är att öka andelen cykling i länet och att minska andelen korta bilresor. Samt att på ett enkelt, varmt och humoristiskt sätt visa på vinsterna med att välja cykeln som färdmedel. Målet är att fler ska upptäcka hur enkelt och snabbt det kan vara att cykla. Så att fler väljer att cykla och väljer bort korta resor där många idag av vana tar bilen.

- Cykeln är smidig i stadstrafik. Den tar lite plats och om fler cyklade skulle framkomligheten öka samtidigt som luften bli renare, säger Anna Lasses, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad.

Bakom kampanjen står Ressmart, som består av 22 kommuner i Stockholms län samt SLL och Regionala cykelkansliet.

Läs mer och se filmerna på webbplatsen "Vi är cyklist." här: www.viärcyklist.se

Delta i tävlingen, bidra med en kreativ cykelbild och få chansen att vinna en elcykel!


Fakta om Ressmart

ResSmart är en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapshöjning och samarbete kring arbetet med hållbara resor i Stockholms län. Idag består ResSmart av 22 kommuner i Stockholms län samt SLL och Regionala cykelkansliet. I kampanjen medverkar även kommunerna Ekerö och Karlskrona.

Dela: