Tillsyn av farliga ämnen i varor

Under 2019 kommer Solna stads miljöskyddsenhet att kontrollera att reglerna följs när det gäller information till konsumenter om farliga ämnen i varor.

Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Solna stads miljöskyddsenhet kommer under 2019 att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen kommer att ske i exempelvis sport-, sko- och inredningsbutiker och är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

Under tillsynsbesöken kommer följande att kontrolleras:

  • Att biocidbehandlade varor innehåller biocidämnen som får användas.
  • Att märkning på biocidbehandlade varor är korrekt.
  • Att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen.
  • Kemiskt innehåll i ett antal varor

Miljöskyddsenheten kommer att kontakta aktuella butiker för att boka tillsynsbesök.

För mer information eller frågor om projektet, kontakta gärna stadens Kontaktcenter på 08‑746 10 00

Dela: