Solna stads miljöpris 2018 går till WaterAid Sverige

WaterAid Sverige får Solna stads miljöpris 2018, för sitt arbete med att öka tillgången på rent vatten i världens fattigaste länder. Organisationen arbetar från sitt svenska kontor i Solna med insamling, informationsspridning och påverkansarbete.

En av alla människor som fått rent vatten med hjälp av WaterAid är Potsy på Madagaskar. Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala

En av alla människor som fått rent vatten med hjälp av WaterAid är Potsy på Madagaskar. Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala

Solna stads miljöpris 2018 tilldelas WaterAid för sitt outtröttliga arbete med att öka tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste länder. WaterAid är en internationell organisation med verksamhet i 34 länder. På kontoret i Solna ar­be­tar ett tjugotal anställda med in­sam­ling för att kunna säk­er­ställa att män­niskor i världens fat­ti­gaste de­lar får till­gång till vat­ten och san­itet. WaterAid i Sverige ar­be­tar även med in­for­ma­tion­sar­bete till allmän­heten och påverkansar­bete mot beslutsfattare i Sverige och glob­alt för att vat­ten- och san­itets­frå­gan ska pri­or­it­eras.

Rent vatten förändrar liv

WaterAid förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien där det behövs som mest. Tillgång till rent vatten och toaletter tillsammans med basala hygienkunskaper bidrar till att hålla människor friska, gör att kvinnor och barn inte behöver utsätta sig för risker och ger barn förutsättningar att gå klart i skolan.

Prisutdelning

Miljöpriset kommer att delas ut i samband med Solna stads Frukostbricka i december 2018. Förutom Solna stads miljöpris delas även pris ut för Årets Företagare, Årets Unga Affärsidé och Årets CSR-företag.

Om miljöpriset

Solna stads miljöpris har delats ut sedan 2006 för betydelsefulla insatser inom miljöområdet. Miljöpriset delas ut till ett företag eller organisation som har verksamhet i Solna. Nomineringar till miljöpriset kan göras av den som själv önskar få priset eller av någon annan. Det är sedan miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar vem som får Solna stads miljöpris.

Dela: