Solna stad lanserar digital tjänst för miljövänligt återbruk

Det ska bli ännu enklare för Solna stads medarbetare att återbruka. Idag lanseras den digitala återbruksportalen REKO för Solna stads verksamheter, som ska göra det lättare att återanvända möbler, inredning och annan utrustning – vilket bidrar till en bättre miljö.

Lanseringen av REKO är ett led i Solnas miljöarbete för en mer effektiv resursanvändning och för att minska av mängden avfall genom återanvändning. Genom att byta saker mellan centrala förvaltningar och verksamheter, istället för att slänga och köpa nytt, ökar återbruket i staden. På så sätt minskar stadens klimat- och miljöpåverkan, vilket även sparar resurser.

– Redan idag återbrukas möbler och andra prylar inom vissa verksamheter och centrala förvaltningar, men genom REKO möjliggör vi för fler inom Solna stad att börja återbruka med varandra. Dessutom gör den digitala återbruksportalen det möjligt att följa upp miljönyttan av vårt interna återbrukande – exempelvis hur mycket koldioxid vi sparar jämfört med att köpa nytt, säger Anja Karlsson, miljöstrateg för Solna stad.

Stor potential av återbruk på kontor

Forskning visar att den miljömässiga och ekonomiska nyttan med återbruk av kontorsinredning kan vara stor. En aktuell studie* visar att om ett kontor med 170 anställda inreder med återbrukade skrivbord och kontorsstolar, istället för att köpa nytt, minskar utsläppen av koldioxid med 31 ton. Samtidigt sparas nästan en miljon kronor i inköpskostnader och 4 ton onödigt avfall hindras från att hamna på soptippen.

REKO är endast öppen för anställda inom Solna stad och sakerna återbrukas endast mellan stadens verksamheter och centrala förvaltningar. Är du medarbetare i Solna stad och vill veta mer, läs mer här.

*av IVL Svenska Miljöinstitutet 2018 – läs mer här.

Dela: