Nu är det mätsäsong för radon!

Mätsäsongen för radon börjar den 1 oktober och pågår fram till den 30 april, under den så kallade eldningssäsongen. Det är fastighetsägaren (exempelvis fastighetsbolag, bostadsrättförening, villaägare) som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Varför ska man mäta radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Det gäller särskilt dig som är eller har varit rökare. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Hur ofta ska mätning utföras?

Radonhalten är föränderlig och påverkas till exempel av ventilation, boendevanor och av att förhållanden i mark och byggnad förändras över tid.

Därför behöver ommätning av radon utföras vart tionde år. Nya mätningar bör också alltid utföras efter omfattande renoveringar, eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken.

Hur kan jag få information om mätning har utförts eller inte i fastigheten?

Om du vill få information om radonhalten i en specifik bostad, lokal eller byggnad hjälper vi dig gärna med att se om radonmätningar, inrapporterade från fastighetsägaren, finns registrerade hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

Du kan också vända dig direkt till fastighetsägaren och efterfråga mätningar. Det är enligt Strålskyddslagen fastighetsägaren som är ansvarig och skyldig att utföra kontroll av radonhalter och vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som möjligt.

Hur ska mätning utföras?

sidan om radon på stadens webbplats ger miljö- och byggnadsförvaltningen vägledning och metodbeskrivning för hur mätning ska utföras. Där finns också länkar till de tre ackrediterade laboratorium dit fastighetsägare och boende kan vända sig för att beställa mätdosor.

Dela: