Provfiske ska visa hur Råstasjön mår

Solna stad genomför provfiske med nät i Råstasjön som en del i stadens miljöövervakning av vattenkvaliteten i stadens sjöar.

Provfiske i Råstasjön genomförs mellan den 25 och 26 augusti. Den förbättrade kunskapen om vilka fiskar som finns i Råstasjön, hur många de är och deras storlek är en viktig del i Solna stads miljöövervakning av vattenkvaliteten i stadens sjöar.

– Resultatet av provfisket kommer ge oss värdefull och nödvändig kunskap om Råstasjöns hälsotillstånd. Fiskesamhällets sammansättning och struktur ger oss information om effekter av miljöstörningar i sjön då olika fiskarter är olika känsliga för förändringar i vattenmiljön, säger Victoria Johansson, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Solna stad.

Första provfisket på över tjugo år

Senaste gången provfiske genomfördes i Råstasjön var 1996 och då bestod fångsten framförallt av abborre och mört. Även denna gång kommer provfisket att göras med nät, som läggs ut på söndagskvällen och sedan tas upp på måndag morgon. Av de fiskar som fastnar i näten under natten kommer artsammansättning, antal, vikt och längd att registreras och analyseras. Ett antal abborrar kommer även skickas på analys av miljögifter. Nätprovfisket kommer genomföras av konsultföretaget Naturvatten i Roslagen. Näten kommer vara markerade med bojar och läggs ut med hjälp av en båt med elmotor.

Dela: