Hur kan vi tillsammans minska vår klimatpåverkan i Solna?

Torsdagen den 25 april klockan 15:00 - 17:00 bjuder Solna stad in näringsliv och civilsamhälle till en workshop om minskad klimatpåverkan i Solna. Workshopen är en del i stadens arbete med att ta fram Solna stads första klimatstrategi. Anmäl dig senast 17 april.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram Solna stads första klimatstrategi. Som en viktig del i arbetet bjuder Solna stad nu in både näringsliv och civilsamhälle till en workshop.

Syftet är att samla in kunskap och goda idéer kring minskad klimatpåverkan, men också att stärka de gemensamma krafterna som finns i staden för ett mer hållbart samhälle.

Under workshopen får deltagarna en övergripande presentation av Solnas klimatpåverkan idag och vilka minskningar av utsläpp som krävs för att nå de internationella och nationella klimatmålen. Därefter diskuterar vi hur vägen mot en minskad klimatpåverkan i Solna kan se ut och hur de gemensamma ambitionerna kringklimatfrågor i staden kan förstärkas.

Anmäl dig till anja.karlsson@solna.se senast den 17 april.

INBJUDAN (PDF-dokument, 112 kB)

Välkomna!

Dela: