Eldning vecka 40

Vecka 40 är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall på egen tomt.

Eldning tillåten vecka 40

I Solna är eldning av torrt trädgårdsavfall på egen tomt endast tillåten vecka 40 på hösten. Och även under denna vecka finns det en del att tänka på, så att eldningen kan ske under så säkra förhållanden som möjligt.

Tips när du eldar

  1. Elda inte vid torr och blåsig väderlek
  2. Elda bara torrt material
  3. Elda enbart trädgårdsavfall (ej målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast med mera då detta bildar giftig rök).
  4. Se till att snabbt få fyr på elden (det får du om materialet är torrt)
  5. Ha alltid släckningsutrustning till hands

OBS! Gäller under förutsättning att Storstockholms brandförsvar inte utfärdat eldningsförbud. All eldning måste ske så att det inte medför olägenheter för närboende och att det inte uppstår brandrisk.

Dela: