Allt bättre förutsättningar för solnaborna att resa miljövänligt

Inrikes transporter och resor står för omkring en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp, och den största delen kommer från personbilarna. Dessutom uppskattas ca 80 procent av alla bilresor i stan vara kortare än 4 km, där flera miljövänliga alternativ finns. I Solna arbetar staden aktivt för att skapa bättre förutsättningar för solnaborna att resa miljövänligt.


Foto: Solna stad

En utbyggnad av kollektivtrafiken i Solna är något som staden jobbar hårt för. Idag har solnaborna redan god tillgång till tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och ett stort antal busslinjer. Men det är viktigt att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken för att möta befolkningstillväxten och minska behovet av biltransporter. Under de senaste åren har staden bland annat säkrat utbyggnaden av gula tunnelbanelinjen från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden, med en tunnelbanestation i Hagalunds arbetsplatsområde. Det är också stadens inriktning att utveckla ett modernt gång- och cykelvägnät där det ska vara möjligt att nå hela staden genom att gå eller cykla. Under 2017 gjordes ett antal insatser för att främja cykling, och fler insatser är på gång de kommande åren.

Cykelplan för att främja cykling

I maj 2016 antogs en cykelplan för Solna stad med syfte att skapa förutsättningar för att göra cykeln till ett mer attraktivt transportmedel för solnaborna, på kort och lång sikt. Sedan cykelplanen antogs har staden bland annat skapat en ny och förbättrad cykelvägvisning med hjälp av 700 nya vägvisningsskyltar i hela Solna, gett cyklisterna mer plats genom nya cykelfält längs Sjövägen och Råsundavägen, utökat sopsaltningen av stadens cykelbanor och förbättrat cykelparkeringar i Arenastaden och vid Solna centrum. I december förra året antogs även ett genomförandeprogram för cykelplanen med konkreta åtgärdsförlag och prioriteringar för Solnas 20 viktigaste cykelstråk.

- Fjolårets åtgärder är en tydlig start på genomförandearbetet för cykelplanen. Budgeten för 2018 innehåller 10 miljoner för ytterligare åtgärder, detaljplaneringen pågår för fullt för de sträckor som kommer åtgärdas i år, säger Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden.

Genom projektet "Vi är cyklist" har även information om hälso- och miljöfördelarna med att cykla spridits till solnaborna genom stadens kommunikationskanaler i syfte att främja cyklandet i staden. Dessutom anordnar Solna stad, tillsammans med Cykelfrämjandet, varje år nybörjarkurser i cykling för vuxna solnabor för att få ännu fler att börja cykla.

Så kan du resa mer hållbart!

  • Lämna bilen varannan gång och välj istället att åka kollektivt, cykla eller gå
  • Jobba hemifrån en dag i veckan om den möjligheten finns, så undviks onödiga transporter
  • Välj tåg istället för flyg när du reser inrikes – i många fall går det ungefär lika snabbt att åka tåg
  • Upptäck semestersverige istället för att resa utomlands
Dela: