Nyheter - miljö och hälsa

Nu går startskottet för omvandling av Hagalunds industriområde – 500 nya bostäder byggs i en första etapp

19 februari 2019

Hagalunds industriområde omvandlas till en levande stadsmiljö med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Nu startar första etappen i utvecklingen av området med ny bebyggelse i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen i södra Hagalund. Projektet bidrar också till stadens finansiering av den nya tunnelbanan till Arenastaden.

Fler sorterade ut sitt matavfall i Solna 2018

15 februari 2019

Under förra året samlade Solnaborna och verksamheterna i Solna in totalt 2 613 ton matavfall, vilket är nittio ton mer insamlat matavfall än året innan. Matavfallet återvinns och blir både till biogas och biogödsel, som leder till minskade utsläpp av växthusgaser.

Tillsyn av farliga ämnen i varor

11 februari 2019

Under 2019 kommer Solna stads miljöskyddsenhet att kontrollera att reglerna följs när det gäller information till konsumenter om farliga ämnen i varor.

Filtrera nyheter