Nyheter - miljö och hälsa

Höga naturvärden i Solna visar fågelinventering

22 maj 2019

Rovfåglar, ugglor och hackspettar har stor betydelse för den biologiska mångfalden i stadsmiljön. En nylig inventering i Solna visar att såväl kattuggla, duvhök, sparvhök som fyra arter av hackspett har revir och häckar i Solna. Det visar på höga naturvärden i staden.

Filtrera nyheter