Nyheter - miljö och hälsa

Digital promenad bland Solnas tallar i ny unik 3D-modell

22 november 2018

Tallar har stor betydelse för den biologiska mångfalden i stadsmiljön och nu har fyratusen solbelysta tallar i Solna kartlagts och presenteras i en unik 3D-modell. Projektet är en del i arbetet med hållbar stadsutveckling och kommer att utvecklas med fler av Solnas trädarter framöver.

Färre fimpar på Solnas gator

13 november 2018

Mer städning i stadsmiljön och fler papperskorgar har gett resultat – den senaste skräpmätningen visar att nedskräpningen i Solna stad har minskat med drygt 15 procent jämfört med förra året. Det vanligaste skräpet på Solnas gator är cigarettfimpar och det är också det skräpet som minskat mest.

Filtrera nyheter