Miljöprisets vinnare

Solna stads miljöpris tilldelas år 2017 ut till Svenska Brasserier och Ulriksdals Wärdshus. Svenska Brasserier får priset för sina höga hållbarhetsambitioner och satsningar vid Ulriksdals Värdshus på att skapa ett slutet kretslopp och att gynna den biologiska mångfalden.


Vinnare Årets Miljöpris 2017 - Svenska Brasserier och Ulriksdals Wärdshus

Tidigare pristagare

2016 års vinnare: Cykelköket Solna

2015 års vinnare: Humlegården Fastigheter

2014 års vinnare: Statens Fastighetsverk

2013 års vinnare: Arvid Norquist

För fler vinnare och motiveringar se listan till vänster.

Nominera till miljöpriset

Nomineringar av miljöprismottagare kan göras av den som själv önskar få priset eller av någon annan. Nomineringen ska innehålla en motivering och ska skickas till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det är Miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar om vem som får miljöpriset.

Dela: