Miljöpris

Solna stads miljöpris instiftades i maj 2006 och delas ut årligen till enskild person, företag eller organisation som gjort betydelsefulla insatser inom miljöområdet. Vill du nominera dig själv eller någon annan? Läs mer nedan!

Med insatser inom miljöområdet menas arbete med hållbar utveckling, klimat och energi, transporter, ekologiskt byggande, naturvårdande insatser, opinionsbildning och arbete med beteendeförändring i hållbar inriktning, forskning eller annat arbete som driver miljöutvecklingen framåt, exempelvis mot ökad efterfrågan på miljöanpassade varor och tjänster. Pristagaren ska vara boende, lokaliserad eller verksam i Solna.

Nomineringar av miljöprismottagare kan göras av den som själv önskar få priset eller av någon annan senast den 5 oktober 2018. Nomineringen ska innehålla en motivering. Nomineringar ska skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen via stadens Kontaktcenter eller direkt till miljohalsoskyddsnamnden@solna.se. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar om vem som får Solna stads miljöpris. Hill höger kan du läsa mer om reglerna för miljöpriset.

Priset är formgivet av keramikern Karin Eriksson.

Dela: