Hållbarhetsstipendium

Solna stads stipendium för hållbar utveckling delas årligen ut till enskild person, företag, organisation, förening eller grupp som gör betydelsefulla insatser för hållbar utveckling. Stipendiaterna ska vara boende, lokaliserade eller verksamma i Solna. Vill du ansöka till hållbarhetsstipendiet? Läs mer nedan!

Hållbarhetsstipendiet delas ut för att stödja och uppmuntra insatser som leder till hållbar utveckling för människor och miljö i Solna. Stipendiet kan både delas ut för insatser som redan gjorts och till planerade projekt.

Stipendiet 2018 riktade sig till idrottsföreningar verksamma i Solna som främjar social och miljömässig hållbarhet och på så sätt även bidrar till ett långsiktigt ekonomiskt hållbart samhälle. Fokuset för hållbarhetsstipendiet 2019 beslutas av miljö- och hälsoskyddsnämnden och annonseras under våren 2019.

Ansökan till hållbarhetsstipendiet kommer att ske via e-blanketten som du hittar under Relaterade länkar till höger. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar om vem som får hållbarhetsstipendiet. Till höger kan du läsa mer om reglerna för hållbarhetsstipendiet.

Stipendiesumman är på maximalt 40 000 kronor kan delas upp på flera stipendiater.

Sedan 2018 ersätter hållbarhetsstipendiet det tidigare miljöstipendiet, som sedan 1994 delats ut för betydelsefulla insatser inom miljöområdet. I menyn till vänster presenteras tidigare års mottagare.

Dela: