Märkning

Livsmedel som du köper i butikerna ska vara märkta med uppgifter om vad de innehåller. Märkningen får inte vara vilseledande för dig som konsument. För den som är allergisk är det väldigt viktigt att varan är märkt med vad den innehåller.

Nya regler om märkning på och information om livsmedel

Den 13 december 2014 trädde informationsförordningen i kraft och fick Sverige en ny lagstiftning - de nya reglerna om livsmedelsinformation, inklusive märkning, finns i förordning (EU) nr 1169/2011. De största förändringarna jämfört med tidigare lagkrav är bl.a. att det finns krav på viss teckenstorlek och allergener ska anges tydligare. Fler nyheter är att det ska finnas infrysningsdatum på kött och fisk, obligatorisk näringsvärdesdeklaration samt information vid distansförsäljning innan köp avslutas. Det innebär att att restauranger, serveringar eller andra ställen som serverar och säljer oförpackade livsmedel måste kunden upplysas om vilka allergener som ingår i produkterna.

Den som säljer ett livsmedel är ansvarig för informationen om produkten. Informationen måste vara på svenska, vara lätt att förstå, vara lätt att spåra samt får inte lura kunderna m.m. Alla företag som ingår i livsmedelskedjan från produktion tills att den når slutkonsument och kund har del i ansvaret för information som ges om produkter. Detta innebär att alla måste känna till de nya förändringarna och anpassa sin information till kunder efter det. För mer information läs på livsmedelsverkets hemsida www.slv.se

Märkningen ska vara väl synlig, lättläslig och skriven på svenska eller ett närbesläktat språk som exempelvis norska eller danska.

Teckenstorlek

Minsta tillåtna teckenstorlek är 1,2 mm på stora och 0,9 mm på små förpackningar (små = största ytan är mindre än 80 cm2).

Allergener

Vissa livsmedel som kan ge allvarliga allergiska reaktioner, allergener, ska vara highlightade, särskilt utmärkta, för konsumenters säkerhet. T ex mjölk, vete, fisk, etc.

På färdigförpackade livsmedel ska det även finnas uppgifter om:

• beteckning
• ingrediensförteckning
• mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser
• nettokvantitet
• bäst före-dag eller sista förbrukningsdag
• speciella anvisningar för förvaring eller användning
• namn eller firmanamn och adress
• ursprung
• bruksanvisning
• verklig alkoholhalt

Bäst före

Datumet talar om hur länge tillverkaren anser att produkten,
till exempel mjölk och bröd är bäst. Har livsmedlet förvarats enligt anvisning är det ofta användbart efter detta datum, titta och lukta för att avgöra om varan är användbar.

Sista förbrukningsdag

Vissa mycket känsliga livsmedel, som färsk fisk och kyckling, köttfärs, organ och rå korv, måste vara märkta med sista förbrukningsdag i stället för bäst före-dag. Sista förbrukningsdagen är den sista dag som dessa livsmedel beräknas kunna förbrukas om de har förvarats på rätt sätt och i obruten förpackning. De får inte säljas efter att sista förbrukningsdagen har passerats.

Om du har köpt en produkt som saknar märkning eller som är felaktigt märkt är vi tacksamma om du kontaktar miljö- och byggnadsförvaltningen. Använd tjänsten skicka meddelande som finns under kontakt till höger på sidan.

Dela: