Ventilation

Eftersom vi vistas så stor del av vår tid inomhus är det viktigt med en fungerande ventilation så att vi kan andas ren luft och må bra. Gammal och smutsig luft inomhus ska bytas ut mot ny "friskare" luft som kommer utifrån. Lika mycket luft som går ut genom bostaden måste komma in i den.

I inomhusluften koncentreras ämnen och partiklar som påverkar oss negativt om de inte ventileras bort. Exempel på sådana ämnen och partiklar kan vara koldioxid från människor och djur, damm, rök, radon samt ämnen som härstammar från fukt- och mögelskador i byggnaden. I bostäder bör därför minst hälften av luften i ett rum bytas ut på en timme för att ventilationen ska anses som tillräckligt bra.

Luften ska komma in genom friskluftsintag eller tilluftsdon i "renare" rum, t.ex. sovrum och vardagsrum, och gå ut genom frånluftsdon eller fläkt i "smutsiga" rum, t.ex. badrum och kök. Om luft och dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrum eller kök, om handdukar torkar mycket långsamt eller om det blir imma på insidan av dina fönster kan det vara tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska.

Några tips för att få en bra ventilation:

  • Vädra ofta, snabbt och effektivt med tvärdrag.
  • Håll frånlufts- och tilluftsventilerna öppna och rengör dem ofta. Många ventilationsdon kan enkelt plockas isär och diskas rena med diskmedel och vatten.
  • Håll fönster i köket stängt när du lagar mat så att dina grannar inte störs av matos.
  • Installera inte köksfläkt utan att tala med fastighetsägaren eftersom det kan försämra grannarnas ventilation.

Om du upplever att ventilationen inte fungerar som den ska, kontakta fastighetsägaren. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse. Får du ingen hjälp vänder du dig till miljö- och byggnadsförvaltningen med en formell klagomålsanmälan (se avsnitt "Inomhusmiljö – bostad och offentlig lokal"), som kan kräva utredning och eventuell åtgärd.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Ägare till flerbostadshus är skyldiga att utföra kontroll av ventilationen enligt bestämmelser i plan- och bygglagen. Tillsynen sköts av Miljö- och byggnadsförvaltningen. Läs om OVK.

Dela: