Temperatur och drag i din bostad

De flesta människor uppfattar en inomhustemperatur på 20-24 grader som behaglig. Det är viktigt att ha en lagom temperatur bostaden, för att du ska må bra. Folkhälsomyndigheten har ett antal riktlinjer för inomhustemperatur som hyresvärden bör följa.

Lufttemperaturen inomhus bör, enligt Folkhälsomyndigheten, vara 20-24ºC och golvtemperaturen bör inte understiga 18 ºC. I en bra inomhusmiljö bör lufttemperaturen under sommaren inte heller varaktigt överstiga 26 ºC. Undantag kan dock göras vid extrema väderförhållanden såsom köldknäppar eller värmeböljor. Extra hänsyn bör tas till personer som är något känsligare än normalt, t.ex. på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder.

Väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge påverkar hur du upplever temperaturen. Om din bostad till exempel har flera ytterväggar eller väggar som angränsar till andra svala utrymmen som exempelvis garage, kan du uppleva det som kallare än vad det är. I dessa fall är det mer rättvist att mäta den så kallade operativa temperaturen, som är ett slags medelvärde.

Drag i hemmet

Det är viktigt med bra isolering. Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften kan också ge en känsla av drag. Tänk på att inte ställa stora möbler eller hänga tunga gardiner framför elementen. Det hindrar den varma luften från att cirkulera i din lägenhet och du kan uppleva att det blir kallt eller dragigt.

Torr luft

Om man tycker att inomhusluften är torr räcker det ofta med att sänka temperaturen, eftersom varm luft kan kännas torr. Bostadsmiljöer med mycket damm kan också upplevas som torra.

Vem ansvarar för inomhusklimatet i bostaden?

Kontakta din fastighetsägare, som ansvar för att inomhusmiljön uppfyller Folkhälsomyndighetens regler. Om inte detta hjälper kan miljö- och byggnadsförvaltningen uppmana din fastighetsägare att mäta drag och temperatur samt åtgärda eventuella problem.

Dela: