Temperatur och drag i din bostad

Du vistas i ditt hem en stor del av livet. Därför är en bra inomhusmiljö med rätt temperatur och luftfuktighet viktig för din hälsa. Om du upplever besvär med låg temperatur eller drag i bostaden ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare för utredning och eventuella åtgärder.

De flesta människor uppfattar en inomhustemperatur på 20-23 °C som behaglig. Det är viktigt att ha en lagom temperatur bostaden, för att du ska må bra. Folkhälsomyndigheten har riktvärden för inomhustemperatur som fastighetsägaren bör följa. Enligt dessa bedöms lufttemperaturen i en bostad vara en olägenhet för människors hälsa om den understiger 18 °C eller varaktigt överstiger 24 °C, under sommaren gäller 26 °C. Golvtemperaturen bör inte understiga 16 ºC. Vid extrema väderförhållanden såsom köldknäppar eller värmeböljor gäller dock inte Folkhälsomyndighetens riktvärden.

Känsliga grupper

För känsliga grupper bör inomhustemperaturen vara högre. Till känsliga grupper räknas exempelvis personer som av ålder eller på grund av sjukdom har minskad rörlighet, ämnesomsättning eller nedsatt förmåga till temperaturreglering. Barn räknas inte som en känslig grupp, då de ofta är aktiva och har inte särskilda problem att reglera temperaturen.

Drag i hemmet

Det är viktigt med bra isolering. Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften kan också ge en känsla av drag. Tänk på att inte ställa stora möbler eller hänga tunga gardiner framför elementen. Luften hinner då inte värmas upp ordentligt utan går direkt ut i bostaden och du kan uppleva att det blir kallt eller dragigt.

Torr luft

Om man tycker att inomhusluften är torr räcker det ofta med att sänka temperaturen, eftersom varm luft kan kännas torr. Bostadsmiljöer med mycket damm kan också upplevas som torra.

Vem ansvarar för inomhusklimatet i bostaden?

Kontakta din fastighetsägare, som ansvar för att inomhusmiljön uppfyller Folkhälsomyndighetens riktvärden. Om inte detta hjälper kan miljö- och byggnadsförvaltningen uppmana din fastighetsägare att mäta drag och temperatur samt åtgärda eventuella problem.

Dela: