Fukt och mikroorganismer

Har du kondens på fönstrens insida, bubblor i mattor eller färg och tapeter som flagnar? I sådana fall kan du ha problem med fukt och mikrobiella skador. Det kan också visa sig genom mikrobiell lukt, fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak. Synlig mikrobiell skada i bostaden är ovanligt i Sverige. Mikrobiella skador är ofta dolda i konstruktionen och upptäcks oftast genom lukten. Mikrobiell lukt fäster sig lätt vid olika material och kan sitta kvar lång tid, men det finns också vissa mögelsvampar som inte avger någon lukt.

Hälsoproblem

Fukt- och mikrobiella skador i byggnader kan orsaka hälsoproblem som uppkommer när en person vistas i den utsatta inomhusmiljön. Vanliga luftvägssymtom kan vara luftvägsinfektion med hosta, väsande andning och astmatiska besvär. Även irritation i näsa och ögon och generella besvär som trötthet och huvudvärk kan förkomma. Personer med allergier, astma eller känsliga luftvägar och slemhinnor, samt barn och ungdomar, kan känna av besvären mer än andra. Dock är vissa symtom diffusa och därför svåra att härleda till just den miljö personen vistas i. Ett tecken på att hälsoproblemen beror just på inomhusmiljön är att problemen uppkommer när personen vistas i en specifik inomhusmiljö, och att symtomen försvinner i andra miljöer.

Idag finns otillräcklig kunskap om vilka ämnen som orsakar hälsoeffekterna och hur mekanismerna ser ut. Det kan röra sig om både mikrobiologiska faktorer som mögel och bakterier, som kan producera så kallade toxiner eller andra hälsopåverkande ämnen. Det kan även förekomma emissioner av flyktiga organiska ämnen som följd av kemiska processer i fuktpåverkat bygg- och inredningsmaterial. Husdammskvalster kan orsaka hälsoproblem i form av allergiska reaktioner. Det är klarlagt att det rör sig om många olika mekanismer för påverkan och att såväl aktuella fuktskador som tidigare uttorkade fuktskador kan ha betydelse.

Varför blir det problem?

Orsaker till att fuktskador uppkommer kan till exempel vara ett läckande rör, otäta skarvar i våtrumsmatta eller läckage från taket. Om ventilationen samtidigt inte fungerar riktigt kan fuktproblemet öka. En vanlig orsak till fuktskador är även att byggnadsmaterialet inte låtits torka ut fullständigt under byggnadens uppförande.

Följande kan du själv göra för att förebygga att det uppstår skador.

  • Rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
  • Använd duschdraperi samt torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
  • Vädra badrummet för att minska fuktbelastning och håll dörren till badrummet öppen efter dusch.
  • Häng inte upp för mycket tvätt i badrummet.
  • Kontrollera ventilationen. Ett enkelt sätt att ta reda på om den fungerar är att se om ventilen kan suga tag i en pappersbit.
  • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
  • Kontakta fastighetsägaren innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Om du misstänker problem

Om du upplever att du har problem med fukt ska du kontakta fastighetsägaren. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse. Får du ingen hjälp kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen med en formell klagomålsanmälan. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan då kräva utredning och eventuella åtgärder av fastighetsägaren.

Dela: