Ohyra och skadedjur

Skadedjur och ohyra kan skapa problem för de boende i en fastighet genom att förstöra och förorena. Det finns ingen definition exakt vilka djur som är skadedjur eller ohyra utan kan vara alla djur som kan innebära en skada på egendom eller som kan innebära en hälsorisk för människor. Exempel är däggdjur som råttor och möss eller leddjur med insekter och spindeldjur som vägglöss, kackerlackor, mjölmott, pälsänger, fågelkvalster m.fl.

Hyresrätts- eller bostadsrättsägare

Hyresgäster och bostadsrättsägare som har problem med ohyra eller andra skadedjur i sin bostad ska i första hand ta kontakt med fastighetsägare, förvaltare eller bostadsrättsföreningens styrelse. Det är dessa som har det huvudsakliga ansvaret för att åtgärder blir utförda.

Ofta har fastighetsägaren/förvaltaren/styrelsen ett avtal med ett företag som utför skadedjursbekämpning och i vissa fall kan du som boende vända dig direkt till företaget för snabbare handläggning. Om fastighetsägaren/förvaltaren/styrelsen inte tar problemen på allvar kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Villaägare

Om du bor i villa och har problem med ohyra eller andra skadedjur i ditt hus eller i din trädgård får du själv ta kontakt med ett företag som utför skadedjursbekämpning. Du kan då beställa sanering och samtidigt få hjälp med att förebygga problem i framtiden.

Matning av fåglar

Om du matar fåglar så gör det på ett klokt sätt. Lägg inte brödsmulor och fågelfrö direkt på marken utan använd fröautomater och fågelbord som är anpassade för småfåglar. På det sättet undviker du att mata duvor och måsar. Råttor och möss lockas då heller inte dit.

Tänk på att;

  • Matning av fåglar kan dra tills sig råttor och andra skadedjur.
  • Håll rent på balkong och uteplats så att inte fåglar kan bygga bo där.
  • Rensa hängrännor.
  • Mata inte fåglarna med matrester.

Du som är fastighetsägare

Fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse har det huvudsakliga ansvaret för att åtgärda problem med skadedjur och ohyra.

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Åtgärder ska vidtas mot skadedjur som kan orsaka olägenhet för människors hälsa.

Dela: