Djurhållning

Att ha husdjur innebär för de flesta djurägare att man får en ökad livskvalitet men det innebär även ett stort ansvar. Husdjur kan ibland vålla obehag för andra människor. Det måste du som djurägare acceptera. Därför finns det ordningsregler för djurhållning i Solna stad.

Tillstånd för att närboende inte ska utsättas för olägenhet

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd enligt de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, orm, pälsdjur samt fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Tillstånd för ormhållning söks på särskild blankett "Tillstånd för ormhållning". För övriga djurslag används blanketten "Tillstånd för djurhållning".

Hund

Det råder kopplingstvång av hundar på allmän plats i Solna. Brott mot kopplingstvånget kan ge böter. Reglerna för kopplingstvång finns i de lokala ordningsföreskrifterna.

Vill du rasta hunden utan koppel finns åtta stycken hundrastgårdar i kommunen. De är belägna vid:

 1. Törnbackens hundrastgård (Ritorp)
 2. Södra parkens hundrastgård (Hagalund)
 3. Vasalundsparkens hundrastgård (Råsunda)
 4. Krönets hundrastgård (Råsunda)
 5. Skytteholmsfältets hundrastgård (Skytteholm)
 6. Huvudstafältets hundrastgård (Huvudsta)
 7. Ekelunds hundrastgård (Huvudsta)
 8. Svedens hundrastgård (Norra Bergshamra)

Katt

Att ha katt i stadsmiljö är inte detsamma som på landet. Det är inte lämpligt att hålla utekatt i tätbebyggda områden. För mer information, se informationsbladet "Katthållning" i högerspalten.

Många salmonellasmittade katter - tänk på hygienen

Antalet sammolellafall hos katter brukar öka under sen- och vårvintern. I år har extra många katter rapporterats som smittade både i landet och i länet. I Stockholms län har hittills i år 136 salmonellasmittade katter upptäckts, vilket är ungefär hälften av fallen som rapporterats för hela landet.

Döda eller sjuka småfåglar samt avföring från smittbärande fåglar är vanliga smittkällor för katter vid utevistelse. Rått kött, smittat kattfoder, smågnagare eller smitta i miljön är exempel på andra förekommande smittkällor. Som kattägare bör du därför vara extra uppmärksam på om katten uppvisar typiska symptom på salmonella som till exempel feber, aptitlöshet, kräkningar och diarré. Misstänker du att din katt är smittad är det viktigt att du kontaktar din veterinär.

Mer information om salmonella hittar du här;

Länsstyrelsen, www.länsstyrelsen.se

Höns och pälsdjur som inte är sällskapsdjur

Du måste ha ett särskilt tillstånd från miljö- och byggnadsförvaltningen för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Observera att höns, som vistas utomhus, inte är sällskapsdjur. Miljö- och byggnadsförvaltningen ger generellt inte tillstånd för tuppar, då de riskerar att störa grannar med sitt galande.

Om du inte själv äger fastigheten så ska du först fråga fastighetsägaren. Det finns djurskyddsföreskrifter om hur husdjuren ska skötas och förvaras, dessa hittar du hos Jordbruksverket. Tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen krävs för att bedriva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik. För mer information om tillstånd enligt djurskyddslagen kontakta länsstyrelsen.

Ormhållning

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd för all ormhållning – även för ormar som inte är giftiga. Kraven finns av hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar. Tillstånden är förenade med villkor om förvaring i låst terrarium mm. I Jordbruksverkets föreskrifter kan du läsa om djurskyddskrav för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby.

Tillstånden är förenade med villkor. Ormen får inte visas upp på allmän plats och den ska förvaras i ett låst och rymningssäkert terrarium. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande ska vara försedda med säkerhetsnät eller andra anordningar som hindrar ormen att rymma. Miljö- och byggnadssförvaltningen skickar en kopia på tillståndet till fastighetsägaren.

För huggormar och andra giftiga ormar gäller dessutom följande regler:

 • Terrariet ska vara placerat i ett särskilt rum som inte används som sovrum. Rummet ska vara låst när du som ägare inte vistas där.
 • Tillståndet ska sitta väl synligt i anslutning till utrymmet, med uppgift om ormens art.
 • Det ska sitta ett varningsanslag på dörren till rummet med texten: "Varning giftorm".

Vissa giftormar är svåra att hantera och har mycket verksamt gift – detta gör dem olämpliga som husdjur. Ett villkor för att få tillstånd för dessa ormar är att terrariet finns i en särskild byggnad som inte används som bostad.

Följande ormar är förbjudna att ha i bostäder;

 • Grå trädorm (Thelotornis kirtlandi)
 • Boomslang (Dispholidus typus)
 • Västlig diamantskallerorm (Crotalus atrox)
 • Mojave skallerorm (Crotalus scutulatus)
 • Tropisk skallerorm (Crotalus durissus)
 • Pufform (Bitis arietans)
 • Russels huggorm (Vipera russelli)
 • Sandrasselhuggorm (Echis carinatus)
 • Gabonhuggorm (Bitis gobonica)
 • Noshornshuggorm (Bitis nasicornis)
 • Samtliga Elapider (kobror, mambor, taipan, havsormar, australiska giftsnokar).

Ett villkor för att få tillstånd för dessa ormar är att terrariet finns i en särskild byggnad som inte används som bostad. Blankett för ansökan om tillstånd finns i högerspalten.

Dela: