Djur och skadedjur

En del djur väljer vi själva att ha i bostaden. Andra är objudna gäster. Här kan du läsa om vad som gäller för djur och skadedjur i Solna.

På sidan Djurhållning hittar du information om när du behöver tillstånd för att ha djur enligt de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. Reglerna finns till för att människor som bor i närheten inte ska bli störda.

Kontakta länsstyrelsen om djur far illa

Sedan den 1 januari 2009 är länsstyrelsen tillsynsmyndighet för djurskyddslagen. Det innebär att det är länsstyrelsen du ska kontakta om du misstänker att husdjur vanvårdas eller om du behöver tillstånd för att ha verksamhet med djur. Syftet med kravet på tillstånd enligt djurskyddslagen är att djuren ska ha det bra.

Länsstyrelsen i Stockholms län
Enheten för djurskydd: stockholm@lansstyrelsen.se, 010-223 10 00

Om du ser skadat vilt

Många vilda djur råkar ut för trafikolyckor, men de kan också skadas av annat. Om du hittar ett skadat vilt djur, kontakta en godkänd viltrehabiliterare innan du rör djuret. Länsstyrelsen kan ge information om vilka viltrehabiliterare som är godkända. Om du påträffar skadat större vilt och rovdjur ska du ringa polisen.

Dela: