Energideklaration

Energideklarationen ger information om byggnaders energianvändning till ägare, hyresgäster eller köpare av ett hus, men också till allmänheten.

Energianvändningen utgör ofta en viktig del av en byggnads driftskostnader. Om det finns lämpliga åtgärder att vidta i en byggnad för att sänka energianvändningen så ska också förslag till sådana åtgärder finnas med i deklarationen. Dessa rekommendationer kan därför utgöra en värdefull information till ägare av byggnader, men även vara intressanta för dem som till exempel funderar på att köpa ett hus.

Tillsynen över att energideklarationer upprättas och visas är flyttad från kommunerna till Boverket. På Boverkets webbplats finns information vilka byggnader som ska energideklareras. Där kan man också se om en energideklaration är upprättad och hämta information om energiprestanda för en specifik byggnad.

Den 1 januari 2014 fick energideklarationens sammanfattning en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum får en energiklass.

Dela: