Eldning inomhus

Ved är en förnyelsebar energikälla som påverkar klimatet i mindre utsträckning än fossila bränslen. Vid förbränning av ved bildas det luftföroreningar innehållandes små partiklar som vid exponering kan orsaka luftvägsrelaterade sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom bildas det bens(a)pyren som är cancerframkallande. Känsliga personer så som astmatiker och andra med besvär i luftvägarna påverkas i större utsträckning än andra.

Eldning i kamin

I Solna är så kallad trivseleldning tillåten. Det är den som eldar som ansvarar för att eldningen inte medför problem för omgivningen. Med en bra anläggning, lagom torr ved och riktigt utförd eldning kan riskerna för olägenheter både för sig själv och för omgivningen minskas. Ett bra sätt att kontrollera att man eldar rätt är att titta på röken som ska vara vit eller nästan osynlig, som ett värmedaller. Om röken är svart och luktar kraftigt är förbränningen ofullständig vilket ökar utsläppen av farliga ämnen. För att minska risken för utsläpp av hälsoskadliga ämnen bör du som eldar med ved tänka på följande:

  • Braskaminen/vedpannan bör vara miljögodkänd och ansluten till ackumulatortank.
  • Braskamin/kakelugn bör endast användas för trivseleldning, som ett komplement till annan huvudsaklig värmekälla.
  • Undvik att elda vid väderförhållanden då inversion råder, dvs. då luften lägger sig som ett lock över bebyggelsen.
  • Använd endast lagom torr ved. Veden bör ha torkats under tak i ca 1 år.
  • Se till att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur i eldstaden.
  • Pyrelda inte eftersom det då sker en ofullständig förbränning.

De flesta nya vedpannor och kaminer som säljs idag är miljögodkända. På Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts (SP) webbplats kan du se vilka vedpannor och kaminer som klarar utsläppskraven. Före installation av eldstad ska en anmälan göras till Solna stads Stadsbyggnadsnämnd.

Eldning av trädgårdsavfall

Under Avfall och återvinning samt Eldning utomhus kan du läsa om eldning av trädgårdsavfall.

Dela: