Trädgårdsavfall

Du kan ta hand om ditt trädgårdsavfall på olika sätt:

Kompostering - för dig som har möjlighet är det ett bra alternativ.

Återvinningscentral - Lämna trädgårdsavfall och fallfrukt på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler. Det komposteras och blir till jord.

Hämtning i fastighet - trädgårdsavfallet kan hämtas på beställning, buntat på lämpligt vis eller i papperssäck. Beställning görs via SUEZ Recycling AB:s kundtjänst.

Elda - du får elda torrt trädgårdsavfall, men eftersom röken kan vara störande får du inom detaljplanelagt område bara elda den vecka på våren då Valborgsmässoafton infaller (v 17 eller 18) samt vecka 40 på hösten. Eldning av annat avfall är aldrig tillåtet.

Reglerna om eldning av trädgårdsavfall finns i Solnas lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter, paragraf 5. Regeln gäller inom detaljplanelagt område. I Solna är i princip alla bebyggda områden detaljplanelagda. Undantag är t.ex. Hagaparken och Ulriksdalsparken.

Om Storstockholms brandförsvar beslutat om eldningsförbud får du givetvis inte elda.

Dela: