Soppåsen

Mycket av det avfall som ett hushåll genererar går att sortera ut och återvinna - matavfall, förpackningar, tidningar, farligt avfall och grovavfall. Det som inte kan sorteras hamnar i soppåsen som i Solna hämtas av stadens avfallsentreprenör SUEZ. Soppåsen skickas sedan till förbränning och blir fjärrvärme och el. Ju bättre du är på att sortera dina sopor desto färre sopor behöver eldas upp utan kan i stället bli nya produkter.

Varje fastighet har olika förutsättningar för att hantera hushållens avfall. Som fastighetsägare och bostadsrättsförening kan du läsa mer om olika smarta avfallslösningar.

Dela: